İSKENDER BEY ÇEŞMESİ (H.975- M.1567)

Çeşme hakkında bilgi

Ayvansaray’da Kuyu sokağı’nda Korucu Camii altında bulunan bu çeşme kesme taştan klâsik tarzda yapılmıştır. Ayna taşı düzdür. Lülesi koparılmış, suyu kesilmiş, teknesi doldurulmuştur. Kemerinin altındaki kitabe üstüne vurulan kat kat boya ile okunamaz hale gelmiştir. Üç beyitlik kitabesinin tarih beyti “İstanbul Çeşmeleri”’nde şöyle kaydedilmiştir.

“ Sefâ-yi tab’ile Sâi bunun itmamı târihin”

“ Didim bulmuş Skender ayniyle âb-ı hayvânı”

    ( 975)

Çeşmeyi yaptıran Yeniçeri Ağalığı’nda ve Valiliklerde bulunmuş olan İskender Bey’dir. Kanlıca’da Camii yanındaki türbesinde yatmaktadır.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.