İSMAİL AĞA ÇEŞMESİ (H.1115- M. 1703)

Çeşme hakkında bilgi

Üsküdar’da Rumî Mehmet Paşa mahallesinde Şemsi Paşa caddesi ile Eşref Saat sokağının birleştiği köşe de bulanan bu çeşme kesme taştan klâsik tarzda yapılmıştır. Zamanla çok harap olmuş iken 1976 yılında aslına sadık kalınarak tamir edilmiş, kırılan teknesi ve sedleri yeniden yapılmıştır. Oymalı ayna taşı da yenidir. Sivri kemerinin üzerinde iki rozet arasına alınan kitabesi girift bir yazı ile yazıldığından tam olarak okunamamaktadır. Kitabenin son beyti “ İstanbul Çeşmeleri” nde şöyle tesbit edilmiştir.

“ Didi tarihin Zamirî ab-cû-yi teşne-dil”

“ Zemzem-I ayn-I musaffâ kıldı İsmail’I şâd”

   (1114)

Kitabede bu tarih açıkça 1115 olarak şeçilmektedir.

su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.