İSMAİL AĞA (Hacı) ÇEŞMESİ(H.1235- M.1819)

Çeşme hakkında bilgi

Fatih Camii ile Gelenbevi ortaokulu arasındaki yol ( Yesarizade sokak No:2 bitişiği) üzerindedir. Yaptıran Surre emini İsmail Ağa, Yeniçeri ocağı kapıcıbaşılarındandır. Çeşme kesme taştan yekpare bir ayna üzerinde şu kitabeyi taşımaktadır:

“ Sâhib-ül hayrat vel-hasenat”

“ Serbevvâbîn-i Dergâh-ı Âli Êmîn-î Surre-i”

“ Hümâyun El-hac İsmail Ağa”

(1235)


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.