İSMAİL AĞA (Kurukavak) ÇEŞMESİ (H.1146- M.1733)

Çeşme hakkında bilgi

Eyüp’te Kurukavak Caddesi’nde (Sofular Yokuşu Sok. No:13 yanı) Semin Ali Paşa Mescidi yakınındaki bu çeşme kesme taştan klâsik tarzda yapılmıştır. Çok sade bir yapıdır. Teknesi kırılmış, suyu akmamaktadır.

Üç beyitlik kitabesi şöyledir.

“ Hamdullah kerem ü lutf-ı cemil”

“ Rahmet ü magfiret Rabb-ı Celil”

“ Şeşt-ü şuy idemez isyânım”

“ Anın çün diledim ola sebil”

“ Mülhem’e gayb didi târihini”

“Aynı zemzem eser-i İsmail”

(1146)


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.