İSMAİL AĞA (Topçubaşı) ÇEŞMESİ (H.1144-M.1731)

Çeşme hakkında bilgi

Tophane´de Kadiriler Yokuşu´nda Kadirihane Dergâhı´nın avlu kapısının iç tarafında duvarda kitabesi görülen çeşmenin evvelce nerede olduğu hakkında bilgi yoktur.

Kitabe şöyledir:

 

"Emri ceryân eyledi Hân Mahmûd´un"

"Bu Kâ´bet-ül uşşakda oldu su sebil"

"Topçubaşı yapdı didi Vehbî târih"

"Ayn-i çeh-i zemzem eser-i İsmail"

                                                           (1144)


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.