İSTİNYE İSKELE ÇEŞMESİ (H.1326-M.1908)

Çeşme hakkında bilgi

İstinye’de Yeniköy Caddesi köşesindeki mezarlığın duvarında olduğu “İstanbul Çeşmeleri”nde kaydedilen çeşme, 1958 yılında taşları numaralanarak sökülmüş ve İstinye caddesi iskele çıkmazı sokağında vapur iskelesi karşısında bugünkü yerinde yeniden kurulmuştur. Çeşme mermerdendir. Üstü oymalı bir saçakla örtülmüştür. Ayrıca ufak bir kubbesi vardır. İnce iki mermer sütun üzerine oturtulan kemerli renkli mermerdendir. Ayna taşı kabartma motiflerle süslüdür. Teknesi kurna biçimindedir. Kemerinin üzerinde çok zarif bir bordür cepheyi saçağı bağlamaktadır.

Ayna taşının üzerindeki kitabede:

“Ve sekahüm Rabbüküm şeraben tahura (1326)”

âyeti çok güzel bir celi sülüsle yazılmıştır. Kimin tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.