KADİ MUSTAFA AĞA ÇEŞMESİ (H.979- M.1570)

Çeşme hakkında bilgi

Kocamustafapaşa’da Hacı Hamza Mektebi sokağında bulunan bu çeşme, bugün bir taş yığınından farksız denecek kadar haraptır. Kesme taştan yapılan çeşmenin girintili çıkıntılı kemerinden kalma izler görülmektedir. Ayna taşı ve teknesi yok olmuştur. Kitabesi şöyledir:

 

 

“ Hazret-i Ağa-yi Kaaid Mustafa İbn-i Şuca”

“ Bu mahalde eyledi kevser sebîl”

        (978)


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.