KAMİL PAŞA ÇEŞMESİ (H.1294- M.1877)

Çeşme hakkında bilgi

Edirnekapı’da Sarmaşık Camii yakınındaki (Niyazi Mısri sokağında) İsmail efendi Nakşıbendî Tekkesi kapısının iki yanında küçük birer çeşme vardır. Bu çeşmeler düz mermerden yapılmıştır. Koparılmış bulunan musluklarının üzerinde kabartma birer motif, bunların üzerinde de kitabeler yer almaktadır. Yalaklar kurna biçimdedir.

Sağdaki çeşmenin üzerinde Sabit’e ait kitabe şöyledir:

“ Kemine bendesi Sabit’e bu cevher târihi yazdı”

“ Şifâdar ruh-i Fehmi aşkına nûş eyle gel zemzem”

        (1294)

Soldaki çeşmenin üzerinde Ârif’e ait kitabe de şöyledir:

“ Cevher-i tarîh Ârif söyledi himmet ile

Gel sebîl-i Kâmil’e kim nûş it âb-ı kevseri”

(1294)


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.