KAPIAĞASI ÇEŞMESİ

Çeşme hakkında bilgi

Sultanahmet’te Akbıyık Değirmen Sokak No:52 (Fenerli kapı sokak kesişimi) karşısındaki bu çeşme çok haraptır. Klâsik tarzda kesme taştan yapılmış olup kabartmalı ayna taşı iki taş yuvası arasında yerinde durmaktadır. Ahşap çatısı yıkılmış ve teknesi dağılmıştır. Yanına kaba bir duvar ve kapı yeri açıldığına bakılırsa çeşmenin haznesi mesken vazifesi görmekte, cephesi ise bakımsızdır. Suyu akmamaktadır. Çeşmede kitabe yoktur.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.