KAPICI ÇEŞMESİ (H.1015- M.1606)

Çeşme hakkında bilgi

Eyüp’te Fahri Konutürk Caddesi üzerinde (Çoçuk yuvası önü) kemse taştan klâsik üslubda yapılmış olan bu çeşmenin oymalı ayna taşının yarısına kadar toprağa gömülmüş iken Eyüp Belediyesi’nce restore edilmiştir. Kemerinin üzerindeki kitabesi:

“ Olan Han Ahmed’e Kapuağası izz’ü devletle”

“ Yapub Hak yoluna bu çeşmeyi bunda............”

“ ................pâkından içe....................................”

“ Bu hayrine ol ismi Msutafa kim........... vâlidi”

“ Görünce Bülbülî akduğunu bu âb-ı pâkin ben”

“ Didim târihini Allah içün kevser sebil oldu”

(1015)


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.