KAPTAN-I DERYÂ SADRAZAM MERZİFONLU KARA MUSTAFA PAŞA ÇEŞMESİ (H.1239- M.1823)

Çeşme hakkında bilgi

Kazlıçeşme Demirhane caddesi üzerinde bulunan Kasaplar Mescidi duvarı üzerindedir. Günümüzde çeşmenin bulunduğu kısım basık yuvarlak kemerli bir niş şeklinde olup, aynası sıva ile örtülmüştür. Kemerinin üzerinde iki satırlık mermer tamir kitâbesi mevcuttur. Eski halinden günümüze hiçbir iz kalmamıştır.

Çeşmenin kitabesi:

“ Vedûd ihsân yle cennet-I Firdevsî”

“ Sahibû’l hayrât Kara Mustafa Paşa Merzifonî”

               (1239)


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.