KAPTAN-I DERYÂ, SADRAZAM, SOKULLU MEHMET PAŞA ÇEŞMESİ (16 YY.)

Çeşme hakkında bilgi

Azapkapı’da ( Tersane Cad) kendi adıyla camiinin minare kaidesine bitişiktir. Çeşmenin kitabesi günümüze gelmemiştir.

Kesme taştan klâsik uslubda inşa edilmiş, dikdörtgen gövdeli bir çeşmedir. Haznesinin üzeri düz çatılıdır. Saçak kısmını silmeli bir korniş belirler.

Çeşme nişi yuvarlak kemerlidir. Kilit taşı bir konsol gibi dışa taşkın bir şekilde belirtilmiştir. Musluk taşı sökülmüştür. Teknesi betonla doldurulmuştur.

 

 


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.