KAPTAN-I DERYÂ UZUN PİYÂLE MEHMET PAŞA ÇEŞMESİ (H.1048- M.1638)

Çeşme hakkında bilgi

Kasımpaşa’da, Yeni Çeşme Mahallesi Kadı Mehmed Caddesi ile İbadullah Sokağının kesiştiği köşededir.

Çeşme, kesme taştan klâsik üslupta yapılmış küp gövdeli bir çeşmedir. Haznesinin üzeri düz çatılıdır. Saçak kısmı silmeli bir kornişle belirlenmiştir. Sivri kemerli çeşme nişi ve üzerindeki mermer kitabe panosunun bulunduğu cephe, bir silme ile dikdörtgen içerisine alınarak hafifçe dışarı taşkın biçimdedir. Ayna taşında iki tas nişi ve mermer musluk tasında iki selvi motifi bulunmaktadır.

Günümüzde orjinalliği büyük ölçüde kaybetmiştir. Bugünkü düz ve sade halini almıştır. Suyu akmaktadır.

Kemerinin üzerindeki kitabe şöyledir:

“ Merhum ve Magfur sâhib-ül-hayrat vel-hasenat”

“ Uzun piyade Paşa Kapudan-ı derya Sene 1048”


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.