Kaptanı Derya Sadrazam, Kemankeş, Kara Mustafa Paşa Çeşmesi (Reisülküttap İsmail Efendi Çeşmesi) (H.1145- M.1732)

Çeşme hakkında bilgi

Galata’da (Gümrük Sok No:22) Kemankeş Kara Mustafa Camii avlu kapısı dışında bulunan bu çeşmenin haznesi avlu içindedir. Yelpaze biçimindeki kemerinin altında çiçek motifleriyle süslü büyük bir ayna taşı vardır. Halen mevcut olmayan lülenin iki yanında birer selvi motifi yer almaktadır. Teknesi betonla doldurulmuştur.

Stalaktitli bir korniş çeşmeyi çerçevelemektedir. Kemer boşlukları ince oymalarla doldurulmuştur. Bu oymaların üzerinde:

( La ilâhe illâllah Muhammed resul-u’llah) yazısı çok güzel bir sülüs örneğidir. Bu kelime-i tevhidin üzerinde bir sıra halinde dört grubda taoplanmış meyve kompozisyonları göze çarpmaktadır.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.