KARAGÜMRÜK ÇEŞMESİ

Çeşme hakkında bilgi

Karagümrük’te çarşı ortasında bulunan, bu kesme taştan yapılmış klâsik çeşmenin dört cephesi vardır. Yüzlerden ikisinde ikişer birinde tek sirri, kemer vardır. Aynataşları ve tekneleri bozulmuş, suyu kesilmiştir.

Tek çeşmeli cephenin mütenazırı olanda yalnız bir hazne penceresi bulunmaktadır. Yapının üst kısmında oymalı bir friz bütün cepheleri dolaşmaktadır. Kitabesi yoktur.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.