KAYIŞDAĞI SUYU ÇEŞMESİ (M. 1930)

Çeşme hakkında bilgi

Kadıköy’ünde Kırtasiyeci sokağı ile Osmanağa sokağının kesiştiği köşede bulunan bu çeşme 1930 yılında Kayışdağı suyunun getirilmesi ile çeşitli semtlerde yapılan çeşmelerden biridir.

Çeşme, üstünde basık bir pramit bulunan dört köşe mermer bir sütun şeklindedir. Musluğun üzerinde Kayışdağı Suyu yazısı ve üçgen biçiminde kabartmalarla süslü bir başlığın üzerinde (1930) tarihi okunmaktadır. Yükseğe yerleştirilen yalağı kırılmıştır. Suyu akmaktadır.

Kadıköy çevresinde çok sayıda Kayışdağı Suyu Çeşmesi vardır. Bunlardan bir kısmı Hamidiye Suyu Çeşmeleri tipinde demirden bir kısmı da değişik biçimlerde mermerlerden yapılmıştır.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.