KAZLI ÇEŞME ( H.953- M.1546)

Çeşme hakkında bilgi

Yedikule çıkışında Kazlıçeşme denilen yerdeki (Demirhane cad.) bu çeşme ayna taşının üst tarafında kabartma kaz resmi bulunması sebebiyle bu ad ile anılmaktadır. Kitabesinin tarih mısraları şöyledir:

“ Gördü bir âşık didi tarihini”

“ Nûş iden yârane sahha âfiye”

(953)

Dört mısradan oluşan kitabenin ortasında yer alan ince bir hat ile yazılmış:

“ Mehmet Bey ki yapdı hayr-i âli”

“ Getürdü âleme bir mâ-i câri”

Mısralarından çeşmenin kim olduğu kesinlikle bilinmeyen Mehmed Bey adında birisi tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır. “ İstanbul Çeşmeleri” nde kitabenin müderris ve kadı olan 979 da Üsküp’te vefat eden Pir Mehmed Çelebi’ye ait olacağı tahmin edilmektedir.

 

Not: İSKİ Vakıf Sular Müd. Programındadır.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.