KIBLELİZADE MEHMED BEY ÇEŞMESİ (H.1145- M.1732)

Çeşme hakkında bilgi

Kasımpaşada Kalyoncukulluğu Mahallesi Samancı Ferhad Caddesinde (No:49) Emin Camii’nin avlu duvarında bulunan bu çeşme kesme taştan klâsik tarzda yapılmıştır. Suyu akmamaktadır.

Sivri kemerinin üzerindeki kitabe şöyledir:

“ Sahib-ül hayrat vel-hasenat”

“ Kıblelizade Mehmet Beyefendi”

( Sene 1145 harrerehu Mehmed İzzet)


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.