KİRAZLI MESCİD SOKAĞINDAKİ ÇEŞME

Çeşme hakkında bilgi

Süleymaniye’de Şifahane Sok No:18’in karşısındaki bu çeşmenin sıva ile örtülü büyük bir hazne önüne yerleştirilmiş mermer bir çerçeve içinde düz ve büyük bir ayna taşı vardır. Üstü girintili çıkıntılı beton bir saçakla örtülüdür. Mermer teknesi sağlam görünmekte ise de içi toprakla doldurulmuş, musluğu koparılmış, suyu kesilmiştir.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.