KÖPRÜLÜ HEMŞİRESİ ÇEŞMESİ (H.1093- M.1682)

Çeşme hakkında bilgi

Kuruçeşme- Arnavutköyü Caddesi üzerinde (No:52) Tezkereci camii altındaki bu çeşme kesme taştan klâsik tarzda yapılmıştır. Teknesi sağlam suyu akmamaktadır. Kemerinin üzerindeki okunabilen kitabesi

“ Hazret-i hemşire-i sadr-ı cihan”

“ Eylemiş Hak devletiyle kâm-yâb”

“ Sâ’i-yi hayrat olub itmektedir”

“ Bezl-i maldûr-ı reh-i hayr-ü sevâb”

“ İşbu câ-yi huşki ihya eyledi”

“ Akıdub bir çeşme-i pâkize-âb”

“ ..............................................”

“ ..............................................”

“ Düşdü bir tarih-i ra’na Behçetî”

“ Çeşme-i dil-cû güzel ayn-ı sevâb”

(1093)

Çeşmeyi yaptıranın Köprülü Fazıl Ahmet Paşa’nın kız kardeşi olduğu anlaşılmakta ise de adı ve hal tercümesi hakkında bilgi bulunamadı.

su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.