KÜÇÜK ÇEŞME (H.1074- M.1663)

Çeşme hakkında bilgi

Edirnekapı’da Neslişah Camii yakınındaki ( Küçükçeşme sokak) bu çeşme esas şeklini kaybetmiştir. Bugünkü görünümü sıva ile örtülü bir duvarda sivri bir kemer ile bozulmuş bir ayna taşından ibarettir. Teknesi ve sedleri harap olmasına rağmen suyu akmaktadır.

Kemerinin altında kat kat badana ile okunması zorlaşan kitabesi şöyledir:

“ Vakf-ıSerçeşme sahib-ül hâyrat vel-hasenat

“ Emîn-i ganem merhum Ahmed Ağa (Sene 1074)”


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.