LÂLELİ KÜLLİYESİ ÇEŞMESİ

Çeşme hakkında bilgi

Lâleli Külliyesi Sultan III. Mustafa tarafından 1174 – 1177 (1760 – 1764) yılları arasında yaptırılmıştır. Külliye; camii, imaret, çarşı, dükkanlar, çeşmeler (5 adet), sebil, türbe, medrese, han ve mumhaneden oluşmaktadır.

Külliyenin (Fethi Bey Caddesi No=11 de) avlu duvarının doğu yönünde dükkan dizisi arasında bulunan çeşme sivri kemerlidir. Ayna taşı mermerden dilimli kaş kemerli olup ortada kabarık rozet, iki yanda servi aracı motifi vardır. Suyu akmaktadır.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.