LUTFULLAH EFENDİ ÇEŞMESİ (H.1129- M.1716)

Çeşme hakkında bilgi

Sultan selim Camii alt tarafında Yavuz Sultan selim Çırakçı çeşme sokağında bulunan bu çeşme kesme taştan klâsik tarzda yapılmıştır. Son zamanlarda tamir görmüş olup, kırık olan tekne taşı yenilenmiştir. Suyu akmaktadır.

Kemerinin içinde ayna taşı üzerindeki tarih beyti şöyledir:

“ Görenler yâd idüb hayr ile nâmın didi tarihin”

“ Bu bâlâ çeşme tecdidine b3adi olan Lûtfullah”

    (1129)


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.