MAHMUD AZİZ BEY ÇEŞMESİ (H.1297-M.1882)

Çeşme hakkında bilgi

Kanlıca’daki (Kanlıca- Anadoluhisarı cad. No:30 karşısı )bu çeşme hakkında A.Cabir vade” Boğaziçi konuşuyor” adındaki kitabında şu bilgi veriyor:

“Mısır Kapı Kethüdası Mahmud Bey’in yalısına gelen dağ sularının fazlasını akıtılmak için 1297(1882) senesinde inşa edilmiş bir hayır iken bugün pek perişan bir hal almıştır.

Çeşme yontma kara taştan muhkem suretle yapılmış olup şose inşası münasebetiyle hazinesinin bir kısmı sökülmüş ve kalan kısma tekrar eklenmek şekli ile bir çeşme taslağı vücuda getirilmiş ise de, taşların faslı müşterekleri pek adi bir işçilik ve malzeme ile sıvandığından içine konacak suyu tutamayacağı aşikardır.

Esasen su akıtmak imkanı olmadığından, tutma kabiliyeti tetkik edilmemiş 1941 senesinde sığınak haline getirilmek için, tuğladan yapılmış aynasına büyük bir delik açıldığından çeşme vasfı büsbütün kaybolmuştur. Yüksekliği 4m, genişliği 4.65m, eni 3.90 m’dir.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.