MAHMUD HAN I ÇEŞMESİ( H.1165- M.1751)

Çeşme hakkında bilgi

Kandilli’de İskele meydanı karşısında Kandilli İskele caddesinin başında bulunan bu çeşme mermer kaplanmış süslemesi olmıyan bir yapıdır. Teknesi ve sedleri sağlamdır. Suyu vardır.

Girintili çıkıntışı kemerinin üzerindeki kitabe güzel bir sülüsle yazılmıştır ve şöyledir:

“ Hazret-i Sultan Mahmûd-ür şiyenm âsariyle”

“ Eyledi Kandilli Bağçe câygâhın pü-ziya”

“ Ni’meta şükkânını irvâya zîbâ tarhile”

“ Yapdı dil-keş çeşme icra eyledi âb-ı safâ”

(1165)

Kitabede 1165 tarihi açıkça okunduğu halde İstanbul Çeşmelerinde bu tarih 1163 olarak yer almıştır.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.