MAHMUD HAN II ÇEŞMESİ ( H.1235- M.1819)

Çeşme hakkında bilgi

Çemberlitaş civarında Emin Sinan camii arka kapısı bitişiğinde (Emir Sinan Camii, Gedikpaşa Emir Sinan Camii sokağı) bulunan çeşme büyük bir hazne önüne kaplanmış düz mermer ayna taşını basit bir çerçeve içine aldıktan sona geniş pervazının üstüne talik yazılı kitabesi oturtulmuş ve kitabesinin ortasına madalyon içinde bir tuğra yerleştirilmiştir. Çeşmenin suyu akmaz, yalağı parçalanmıştır.

İki buçuk kıtalık kitabesinin tarih beyti şöyledir:

“Böyle işrâb it utâşa izzetâ târîhini”

“ Çeşme-i vâlâ binâ-yi Şah Mahmûd –üş- şiyem”         

        (1235)


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.