MAHMUD HAN (II) ÇEŞMESİ (H.1244- M.1828)

Çeşme hakkında bilgi

Mahmud Paşa Camii’nin avlu orta kapısı dışında, (Bezciler Sokak) bu yuvarlak kemerli yan yana iki çeşme tamamıyla mermer kaplı olmakla beraber çok sadedir ve hiçbir süslemesi yoktur.

Çeşmeler birbirinden kare kesitli geniş bir sütunla ayrılmıştır. İki yanda da bu sütunların eşleri bulunmaktadır. Tekneler bozuk, suları akmamaktadır. Her iki çeşmenin kemerleri üzerinde kitabenin birer kıtası ve orta sütunun yukarısında Mahmud II’nin tuğrası yer almaktadır.

Kitabenin son beyti şöyledir:

“Rasid heman leb-teşne-i târihi olub söyledim”

“Mahmud Han bu çeşme-i dil cûyi ihyâ eyledi”

     (1244)


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.