MAHMUD HAN (II) ÇEŞMESİ (H.1245-M.1829)

Çeşme hakkında bilgi

Beylerbeyi sarayının tüneli içerisinde bulunan bu çeşme mermerden yapılmıştır.

Yesârizade Mustafa İzzet Efendi´nin talikhatla yazdığı kitabe şöyledir:

"Pâdişah-ı pür-himem Sultan Mahmûd-ül-hisâl"

"Yapdı zîbâ çeşme-i dil-cû-ter-i lezzet-resân"

"Menba´ı Firdevs-i âlâdır misal-i selsebîl"

"Cüz´i iksir-i hayat olmak mizacından nihân"

"Cevher-i târîhi mervîdir Hızr´dan Hilmiyâ"

"Cedvel-i âb-ı hayatı kıldı Mahmud Han revân"


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.