MAHMUD HAN (II) ÇEŞMESİ (H.1246- M.1830)

Çeşme hakkında bilgi

Beyoğlu’nda Kalyoncukulluğu Mahallesi Kurdela Sokağı’ndaki bu çeşme, bugün bir taş ve tuğla yığınından ibarettir. “İstanbul Çeşmeleri”nde kaydedilen kabartma süslerle şekillendirilmiş ayna taşından ve üzerindeki kitabeden eser kalmamıştır.

Şair Rıfat Hüseyin Efendi’ye ait iki buçuk kıtalık kitabesinin tarih beyti şöyle imiş:

“ Rıf’atâ virse târihe sezâ mâ-i hayat”

“ Adl-i Han Mahmud âb-ı lûtfu icra eyledi”

(1246)


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.