MAHMUD HAN II ÇEŞMESİ (H.1247- M.1831)

Çeşme hakkında bilgi

Çengelköyünde Hacı Ömer Camii sokağının ( Kaptan-I Derya Seydi Ali Paşa Sokak) köşesindeki bu çeşmenin haznesi taş ve tuğla ile örülmüş önüne iki sütun arasında kabartma motiflerle süslü büyük bir ayna taşı yerleştirilmiştir. Teknesi çukurda kalmış olmakla beraber suyu akmamaktadır. Ayna taşının üzerinde sadece “ Ve minel mai külli şey’in hay” ayeti bulunmakta ve yukarısını Yesarîzade Mustafa İzzet Efendi tarafından yazıldığı tahmin olunan Mahmud II tuğrası süslemektedir.

i.H. Konyalının kaydına gore Mahmud II bu çeşmeye Hacı Ömer Camiine minber koyan annesi Saliha Sultan adına yaptırmıştır.

Çeşme çok harap bir hal almış iken 1974 yılında tamir ettirilmiş ve bu tamir sırasında esas şeklinden biraz uzaklaşmıştır.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.