MAHMUD HAN (II) ÇEŞMESİ VE SEBİLİ (H.1246- M.1830)

Çeşme hakkında bilgi

Fatih Malta Çarşısı sokakta bulunan çeşme mermerden yapılmıştır. Sebilin bitişiğindedir.

Sebil dört pencereli olup pencerelerin 1,20m genişliğinde 2,50 m yüksekliğinde dökme demirden şebekeli, altışar su verecek deliği bulunduğu, dört mermer sütunu olup, sövelerde mermerdendir. Üzeri kurşun kaplı ve kubbelidir.

Tarih beyti şöyledir:

“ Ayniya dildâdedir tarihine mâ-i hayat”

“ Bu sebîli kıldı Mahmud icrâ âb iç”

 

(1246)

Sebil ve çeşme şu anda restore edilmektedir.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.