MEHMED AĞA ÇEŞMESİ (H.1133- M.1720)

Çeşme hakkında bilgi

Küçükayasofya’da Medrese (Meydan arkası sokak kesişimi) sokağında bulunan bu çeşme taş ve tuğla ile örülmüş bir haznenin önüne kesme taştan klâsik tarzda yapılmıştır. Teknesi kırılmış olmakla beraber suyu akmaktadır.

Kemerinin üzerindeki bir kıtalık kitabe şöyledir:

“ .........ya’ni Mehemmed Ağa”

“ İtdi bu çeşmeyi tecdid..........”

“ Geldiyek lâhzada endîşeye Hâlis târih”

“ Afiyet olsun içen müslime bu mâ-i lâtif”

(1133)


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.