MEHMED AĞA ( Kasabbaşı Elhac Seyyid) ÇEŞMESİ (H.1314- M.1896)

Çeşme hakkında bilgi

Kadırga’da Şehsuvar Bey Çıkmazındaki bu çeşme,oluklu iki sütunla çerçevelenmiş, üzerine iki başında büyücek iki rozet ve aralarında yine oluklu silindir biçiminde kabartma bir süs yerleştirilmiştir. En yukarısında da üçer bölümlü iki satır halinde mermer üzerine güzel bir sülüsle yazılmış kitabe yer olmaktadır. Bu kitabe şöyledir:

 

“ Eğinli Kasabbaşı Mehmed Ağa idi evveli bâni”

“ Mahu olub bir masura suyu hem nâm-ü nişânı”

“ Ev kafından bulub çıkardı bu mahallenin eimmanı”

“ Yâver-i ekrem hazret-i Âsaf Paşa Müşir-i sâmi”

“ İlâhi âbâ-ü ecdadının olsun cennet mekânı”

“ Yapdırub bu çeşmeyi oldu bâni-i sâni”

(Gurre-i Muharrem 1314)

Bu kitabe Kasabbaşı Eğinli Mehmed Ağa’nın harap olan çeşmesinin Müşir Âsaf Paşa tarafından tamir ettirildiğini göstermektedir.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.