MEHMED AĞA (Seyyid Hacı) ÇEŞMESİ (H.1228- M.1813)

Çeşme hakkında bilgi

Tahtakale’de Balkapanı sokağında Balkapanı hanının avlusunun ortasında bulunmaktadır. Kesme taştan yapılmış olan çeşme büyük haznelidir. Tekne taşının önü kırık olup, çeşme harabe halindedir.

Dört satırlık kitabesinin ilk satırında “ Ve minel mai külle şey’in hay” ayeti diğerlerinde Bolkapanlı Yağcı Es-seyyid El-hac Mehmed Ağa’nın ruhu için yaptırıldığı yazılı imiş.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.