MEHMED BEY ÇEŞMESİ (H 1179-M 1765)

Çeşme hakkında bilgi

Beykoz´da Sultaniye Çayırı´nda (Pkaşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası yanı) namazgah yanındaki bu çeşme mermerden yapılmış olup dört cephelidir. Cephenin ikisi geniş diğer ikisi dardır. Üç yüzündeki musluklardan su devamlı akmaktadır. Yalakları bozulmuştur.

Geniş cephelerden birinde çeşmenin üç beyitlik kitabesi okunmaktadır. Bu kitabenin tarih mısraları şöyledir:

Zebân-ı lûlesi atşana Feyzî didi târîhin"

Zülâl akdı için bu çeşme-i mîr-i mükerremden"

                                                                       (1179)

Denize bakan yüzünde şu yazı vardır.

"Maaşallah

Âfiyet bâd"

"İstanbul Çeşmeleri"nde bir kitabeden daha bahsedilmekte ise de bu kitabe görülememiştir.

Hasodabaşı Halil Ağa Vakfından olan iş bu çeşme bu def´a ihyâ edilmiştir."

                                                                                                                                 (1317)


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.