MEHMED EFENDİ ÇEŞMESİ (H.118- M.1706)

Çeşme hakkında bilgi

Sultanahmet küçük Ayasofya Camii sokak No:12 yanında bulunan bu çeşme kesme taştan klâsik tarzda yapılmıştır. Harap bir durumdadır. Teknesi kırılmış, lülesi koparılmıştır. Suyu akmaktadır.

Kemerinin üzerindeki kitabe şöyledir:

“ Mecma’-ül birr-i kerîm-ül-ahlâk “

“ Sâhib-ül hayr o cemîl-ül âsâr”

“ Ya’ni hem-nâm-ı habib-ür Rahman”

“ Kıldı bu çeşme-i sâf-ı icrâ”

“ Ecrini Hak vire enhar-ı cenân”

“ Teşne-leb Hamdî didi târihin”

“ Çeşme-i mâ-i hayat oldu revân”

     (1118)

Çeşmeyi yaptıran Mehmed Efendinin kim olduğu bilinmiyor.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.