MEHMED PAŞA (Gürcü) ÇEŞMESİ (H.1035- M.1625)

Çeşme hakkında bilgi

Hırka-ı Şerif’te Keçeciler Caddesi üzerinde (Armutlu Sokak) bulunan bu çeşme, klâsik tarzda yapılmıştır. Bugün ayna taşına kadar yol seviyesi altında kalmıştır. Suyu akmamaktadır. Sivri kemerinin üzerinde büyük bir kitabe taşı vardır.

Bu kitabe şu mısralarla son bulmaktadır.

“ Göricek tahsin idüp Hâtif didi târihini”

“ Suyun mâri malyn bil çeşmesini hem sebil”

(1035)


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.