MEHMED PAŞA (Gürcü) ÇEŞMESİ (H.1035-M.1625)

Çeşme hakkında bilgi

Fatih Halıcılarda Hakperest sokak No:6 karşısında bulunan çeşme kesme taştan yapılmıştır. Suyu akmamaktadır. Her satırda üç mısra olmak üzere dört satırdan ibaret kitabesinin tarşh beyti şudur:

“ Lafzen-ü ma’nen gören târihini tahsin idüb”

“ Bin otuz beşde gelüb akdı çü su”

       (1035)

Çeşitli vazifelerde bulunup Sadrazamlığa kadar yükselen Gürcü Mehmed Paşa’nın Hırka-i Şerif’te ve Şehzade başında iki çeşmesi daha vardır.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.