MEHMED PAŞA ( Karagöz) ÇEŞMESİ (H.1065- M.1654)

Çeşme hakkında bilgi

Silivrilapı’da Karagöz Tekkesine bitişik (Karagöz Tekke sokağı- Karagöz Mehmed Paşa Camii yanı) olan bu çeşme kesme taştan klâsik tarzda yapılmıştır. Teknesi zamala aşınmıştır. Suyu akmamaktadır.

Sivri kemerinin üzerinde şu kitabe yer almış bulunmaktadır:

“ Sâhib-ül hayrat vel hasenat ve râgıb-ül cennet ved-derecât Merhum Murat Paşa Kethüdası        Karagöz Mehmed Paşanın ruhuna fâtiha” (1065)


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.