MEHMED PAŞA ( Sokullu) ÇEŞMESİ (H.976- M.1568)

Çeşme hakkında bilgi

Eyüp’te Camii kebir caddesinde Sadrazam Sokullu Mehmed Paşa Türbesi’nin parmaklıklı bir penceresinden ibaret olan bu çeşmenin kitabesi şöyledir:

 

“ Bu şerab-ı tahûru kıldı sebîl”

“ Ol semiyy-i ferruh-fâl”

“ Eylesün nûş iden bu kevserden”

“ Rûh-i evlâdına duâ irsâl”

“ Didi târihinin Nihâdî içüb”

“ Selsebîl-i behişt-âsâ vü zülâl”

     (975)

Kitabede 975 tarihi açıkça okunduğu halde “ İstanbul Çeşmeleri”nde bu tarih 976 olarak geçmiştir.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.