MEHMED PAŞA (Yeğen) ÇEŞMESİ (H.1145- M.1732)

Çeşme hakkında bilgi

Fındıklı Saray arkası sokak ve Sulak Çeşme sokak birleşiminde bulunan kesme taştan klâsik üslûpta yapılmış olan bu çeşmeye “ Solak Çeşmesi”de denilmektedir. Ayna taşı ve teknesi sağlam olup, suyu akmamaktadır. Sivri kemerinin üzerindeki kitabe şöyledir:

“ Yem-i mürüvvet-ü ihsân cenâb-ı Han Mahmud”

“ Ki kıldı âlemi sîrâb-ı zemzem-i hasenat”

“ Ricâl-i devletini hisse-mend idüb bu sudan”

“ Yerinde her biri bir çeşme eyledi hayrat”

“ Yeğen Mehemmed Ağa kim Kethüda-yi bâb-ı devletde”

“ Ki zât-ı kâmilin itmiş Hüda firişte-sıfat”

“ Bu pâk çeşmeyi mâlinden eyledi ihyâ”

“ Ki görse suyunu mahcûb olurdu âb-ı hayat”

“ Bu sâfi mâdan içüb vir Muhammed’e salâvat”

     (1145)

Çeşmeyi yaptıran Yeğen Mehmed Paşa çeşitli vazifelerde bulunduktan sonra Sadrazamlığa kadar yükselmiştir.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.