MEHMED SADIK EFENDİ (İhramcı) ÇEŞMESİ (H.1307- M.1889)

Çeşme hakkında bilgi

Cibalide Gül Camii ( Vakıf mektebi sokak) karşısında bulunan bu çeşme bir köşe teşhil etmektedir. Hazinesinin yüzü sıva ile örtülmüştür. Yuvarlak kemerli ve kabartma süslü bir ayna taşı ve geniş bir teknesi vardır. Çeşmenin yukarısını dolaşan düz kornişin altındaki kitabe şöyledir:

(Arapça bir ibareden sonra)

“ İşbu çeşme-i lâtifin bu kerre ta’mirine”

“ Bâis olan İhramcı El-hac Mehemmed”

“ Sadık Efendinin ve teallûkatının hayratıdır”


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.