MEHMED SAİD EFENDİ ÇEŞMESİ ( H.1196- M.1871)

Çeşme hakkında bilgi

Vaniköy- Kandilli yolu üzerinde ( Kandilli Kız Lisesine 150m. mesafede) bulunan bu çeşme 1952 yılında eskisi ile alâkası olmıyacak şekilde yenibaştan yapılmıştır. Bugünkü görünümü ile yüzü tamamıyle mermer kaplı sade bir yapıdır.

Çeşmenin eski kitabesi biraz içerlek olarak yerleştirilen düz ayna taşının üzerinde muhafaza edilmiştir.

“ Sahib-ül hayrat sâbıkaa Kadıaskeri”

Hayatîzade merhum Mehmed Said Efendi

Rûhiyçün bi-himmet-il fâtiha”

   (sene 1196)

Ayna taşının yukarısında lâtin harfleri ile yazılmış ikinci bir kitabe bulunmaktadır:

“ Su olsun olmasa bile dere çay”

“ Her damlayı ayrı rahmet izi say”

“ Senin uzanışının gibi suya”

“ Bir faith a bekler Esma Türeray”

(1952)

Çeşmeyi tamir ettirerek bugünkü şeklini veren Esma Türeray’ın kim olduğu öğrenilemedi.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.