MEHMED TEVFİK EFENDİ ÇEŞMESİ (H.1298- M.1880)

Çeşme hakkında bilgi

Silivri kapıda lâlezar Camii ve Yeni Tavanlı Çeşme sokaklarının kesiştiği yerde (Karabaş çeşmesi sokak başı) bulunan çeşme kesme taştan klâsik tarzda yapılmıştır. Muslukları koparılan ayna taşının iki yanında birer tas yuvası vardır. Teknesi ve sedleri yok olmuştur.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.