MEHMED YAZICI ÇEŞMESİ (H.1208- M.1793)

Çeşme hakkında bilgi

Cankurtaran Akbıyık Camii sokakta bulunan Akbıyık Camii bahçesinde kitabesi duvara konmuş olan bu çeşmenin vaktiyle nerede bulunduğu ve esas şeklinin nasıl olduğu hakkında bilgi yoktur. Kitabe şöyledir:

“ Menba’-ı cûd Mehemmed Yazıcı bu aynı”

“ Bin iki yüzle sekizde yapub olmuş naim”

“ Sonra suyu çalınub duhteri Hâce Hanım”

“ Buldurub eyledi câri yine olsun dâim”

“ Harc-ı sîm-ü zer ile hemdahi ta’mir idüb”

“ Eyledi kendini vâreste-i bend-i lâim”

“ Abdestile olub reşna-nisâr-ı daavat”

“ Vakt-i iftarda zemzem gibi içsün sâim”

“ İlmiyâ su gibi târihi kalemden akdı”

“ Def’a-i sâniyede oldu bu çeşme kaaim”

    (1283)

Çeşmenin 1208 yılında yapıldığı kiatbe metninde açıklandığı gibi ebced hesabıyle de bu tarih bulunduğu halde kiatbenin altına 1283 tarihi konmuştur.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.