MİHRİMAH SULTAN ÇEŞMESİ (H.1092- M.1680)

Çeşme hakkında bilgi

Üsküdar’da İskele Meydanı’nda Mihrimat Sultan camii’nin duvarı altındaki bu çeşme klâsik tarzda yapılmış mermerle kaplanmıştır. Kemerinde münavebeli olarak renkli mermer kullanılmıştır. Yan boşluklarında birer büyük rozet görülmektedir. Ayna taşında da küçük bir rozet vardır. Harap olan teknesi ve sedleri son yıllarda tamir edilmişse de suyu kesilmiştir. Çeşmenin üst kenarında bir boydan bir boya uzanan kabartma motiflerle süslü, bir pervaz vardır. Kitabe bu pervaz ile kemer arasında yer almaktadır.

” Habbezâ menba’-ı âb-I hayvan”

“ Teşne-diller içe her dem mâsın”

“ Mihrimah Sultan o Belkis-meşreb”

“ Yapmış idi suyunun mecrâsın”

“ Virdi Hak yine bu târihde ana”

“ Çeşme-ı âb-ı hayat icrâsın”

(1092)

Kanunî Sultan Süleyman’ın kızı olan Mihrimah Sultan ( H.986- M.1578) yışında öldüğüne gore bu kiatbe sonradan komuş olacak.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.