MİHRİŞAH VALİDE SULTAN ÇEŞMESİ (H.1208- M.1793)

Çeşme hakkında bilgi

Halıcıoğlu- Hasköy yolu üzerinde ( Karacıağaç Cad) askeri kışlanın duvarı bitişiğinde olan bu çeşme kesme taştan yapılmış, basık kemerine kadar toprağa gömülmüştür. Kitabesi yok olmuştur. “ İstanbul Çeşme ve Sebilleri” nde belirtildiğine göre kitabesi şöyle imiş.

“ Lûtf-ı Yezdan Valide Sultan Efendi kim anın”

“ Hasbeten-li’llah olan bu çeşmesi ayn,ı behic”

“ Bir içim su yeğiken bu arsa-i mahrükada”

“ Ayn-ı ihsânı âleme mâ-i Meric”

“ Geldi üçler da’vet atşâna Es’ad söyledi”

“ Mâder-i Sultan Selîm’in çeşmesinden zemzem iç”

(1208)

Bu kitabe Abdülsselâm Camii mezarlığı önündeki çeşmenin kitabesinin aynı imiş.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.