MİHRİŞAH VALİDE SULTAN ÇEŞMESİ (H.1216- M.1801)

Çeşme hakkında bilgi

Eyüp’te Feshane Caddesi’nde (Bostan İskelesi Sokağı- Eyüp Sultan Eski Eserleri Koruma Derneği önü) şah Sultan türbesinin iki yanında bulunan bu ikiz çeşme mermerden yapılmıştır. Kabartma süslemeleri olan ayna taşlarının üzerinde birer tarih beyti yazılıdır. Tekneler kurna biçiminde ve yüksektir. Suları akmaktadır.

Kitabder şöyledir:

“ Söyledi târihinin ihyâ hâme-i şîrin-makal”

“ Mihrişan kadın revâniyçün iç mâ-i zülâl”

                                               (1216)

“ Söyletir ihyâ’ya tarihin bu tarh-ı hoş-nümâ”

“ Şah Sultan eyledi nev çeşmeden icrâ-yı’mâ”

          (1216)


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.