MOLLA HÜSREV ÇEŞMESİ

Çeşme hakkında bilgi

Vefa Cemal Yener Tosyalı Caddesindeki Molla Hüsrev camii’nin ihta duvarı nihayetinde bulunan bu çeşmenin ehemmiyeti haiz bir eser olduğu Ekrem Hakkı Ayverdi’nin “ Fatih devri Mimarîsi”nde kaydedilmiştir.

Küfekiden yapılan bu çeşme, basit ve dilimli bir kemer ortasında düz bir ayna taşından ibaretmiş. Teknesi ve kısmen de ayna taşı toprağa gömülmüş olup, akmamaktadır.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.