MURADİYE SEBİL VE ÇEŞMESİ (1875)

Çeşme hakkında bilgi

Eminönü Sirkecide Hüdavendigar caddesi ile Orhaniye caddelerinin kesiştiği köşededir. Daha önce Mirmiran Mehmet Paşa tarafından inşa ettirilmiş olan sebilhane, sadece üç ay padişahlık yapan V. Murat adına 1876 da yeniden yaptırılmıştır.

Bir tarafında çeşme, diğer tarafında ise muvakkithane bulunan altıgen planlı sebil, beş pencereli ve dökme demir şebekelidir.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.